Santiago de Compostela posiciónase co aloxamento turístico das plataformas web

En Santiago de Compostela  a normativa urbana prohibe a Vivenda de uso Turístico no casco antigo

Noutras zonas da cidade pódese acceder a unha licencia VUT, aínda que se está facendo un estudo

En decembro o Consello de Ministros decretou  novas normas en relación á Lei de Propiedade Horizontal que rixe as veciñanzas dun edificio; nela se expón que a existencia deste tipo de aloxamento nun edificio terá que contar con 3/5 partes da aprobación dos veciños 

Con vistas aos vindeiros anos xacobeos poñemos a mirada na chamada economía colaborativa que chegou da man da crise económica e da revolución tecnolóxica. Un xeito de viaxar que abarata costos pero que se atopa descontrolado nestes intres e que cada día vai collendo máis forza sen ter moi claro as consecuencias que isto poida ter. Na procura de saber en que situación nos atopamos, e en que medida se están aplicando as novas regulacións  dirixinme  ao Concello. Cara á Praza do Obradoiro e cun feixe de preguntas tiven ocasión de reunirme con Marta Lois, concelleira responsable de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo. Ademais de Terceira tenente de alcalde desta bela cidade Patrimonio da Humanidade.

O obxectivo era, como ben dixen, abordar o tema dos aloxamentos turísticos que se anuncian nas principais plataformas web como  poden ser Airbnb, Windu etc., e a repercusión desta nova modalidade da chamada economía colaborativa, e de que xeito incide na economía e nas dinámicas da cidade. Pero antes temos que lembrar que: 

Cada comunidade autónoma elaborou a súa norma en base as súas necesidades. En Galicia, DECRETO 12/2017, do 26 de xaneiro, establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia

Por outra banda, o Concello Compostelán encargou un informe no ano 2017 para ter unha idea aproximada da dimensión que estaba tendo esta modalidade de aloxamento. E foi moi esclarecedor; Os datos principais que se poden extraer do estudo de decembro de 2017 de Santigo de Compostela

  1. Había 717 anuncios de vivendas ou habitacións de uso turístico que se ofertaban nos sitios web de aluguer turístico sen estar rexistradas como tal. Estes 717 anuncios     sumaban unha oferta de 3.188 plazas irregulares.
  2. – Estas prazas sumadas ás rexistradas na Xunta de Galicia como vivendas de uso turístico facían un total de  4.325 prazas neste tipo de aloxamento, que representan un       53% de prazas adicionais sobre as 8.198 prazas regradas que suman os hoteis, pensións, apartamentos turísticos e aloxamentos de turismo rural que existían no noso   municipio en 2017.
  3. O impacto económico directo das vivendas de uso turístico non regradas sitúase preto dos 8,5 millóns de euros sen fiscalizar.
  4. Existe unha concentración excesiva de oferta de aloxamento turístico na cidade histórica. Neste espazo vive o 12,6% da poboación do Concello, pero sen embargo, aquí se     atopan arredor do 50% das vivendas de uso turístico que se oferta.

Novas medidas regulatorias das VUT na Propiedade Horizontal

As Vivendas de Uso Turístico (VUT) terán que contar co visto bo das 3/5 partes dos veciños. Así foi acordado no Consello de Ministros, neste decembro pasado, cun real decreto lei de medidas urxentes en materia de vivenda e aluguer, desta maneira se modifica a normativa para habilitar a posibilidade de que, por maioría simple cualificada, as tres quintas partes dos propietarios das comunidades de veciños poidan limitar ou condicionar a actividade do aluguer turístico, co fin de favorecer a convivencia do edificio. Ao tempo, os propietarios destas VUT terán que chegar a acordos cos gastos comúns que se produzan na comunidade.

FOTO. Mariel de Elvira. Na foto a tenente alcalde de Compostela Aberta. Marta Lois

Escoita en primeira persoa do que falamos:

FOTO. Mariel de Elvira. Na foto a tenente alcalde de Compostela Aberta. Marta Lois

*Posicionamento do concello en canto á Vivenda de Uso Turístico a día de hoxe.* Esta modalidade está a trastocar o conxunto do sector do turismo na nosa cidade. * O control deste fenómeno ten que encontrar a combinación da regulación da Xunta en materia turística, e a do Concello baseada na normativa urbanística. * Fala tamén a concelleira da competencia desleal que se produce con esta tipoloxía  e os problemas derivados da eliminación de traballo no eido do turismo.

*Demanda da taxa turística. *Regulación e ordenación. *A inspección a quen lle corresponde?

Nunha entrevista anterior, Jorge Duarte Vázquez, Concelleiro responsable de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda, Mobilidade e Relacións Veciñais, con competencias en Urbanismo (Plan, Licenzas e Disciplina Urbanística e Patrimonio), Cidade Histórica, Rehabilitación, Vivenda, Mobilidade, Participación e Relacións Veciñais e  segundo tenente de alcalde. Sinalouque a vivenda turística é un tema de Turismo de Galicia, non do Concello.  Cunha salvedade, recalcou: «Dita normativa de Turismo da Xunta  non pode ir en contra da normativa urbanística da cidade. E esta última prohibe que na améndoa do casco antigo se leve a cabo este tipo de aloxamento.» Asemade, indicou: «Que fóra do casco antigo pódese solicitar a documentación necesaria para completar os trámites na obtención da licenza de Vivenda Turística.»
Grazas a Marta Lois por atender esta entrevista  e facilitarnos información para Rúas magazine. Ao tempo lamentamos non poder aportar a visión da directora de Turismo  da Xunta de Galicia, xa que non respondeu á solicitude dunha entrevista co fin de ofrecer a súa postura en este tema.

Fontes: Europapress   Concello de Santiago.Artigos relacionadosArtigos relacionados

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.