Quienes Somos

  Rúas magazine é unha publicación humilde que se adapta ao novo contexto de dinámicas sociais sen perder os valores e a coherencia da profesión xornalística. A formación en Ciencias da Comunicación e a honradez son a base do traballo para desenvolver este oficio como actividade de ben social en tempos confusos. O noso camiñó vai en busca do rigor informativo.

Rúas magazine ten a súa localización na Comunidade Autónoma Galega, fai uso dos dous idiomas oficiais (galego e castelán) en todas as temáticas que aborda. Sen definir en que porcentaxe.

Historia

A Revista galega Rúas magazine é unha publicación de carácter socio-cultural que tivo o seu precedente na edición en papel co mesmo nome durante os anos 2010 e 2012. A súa presenza nos quioscos galegos marcou o inicio da creación dun bo número de publicacións semellantes no seu xénero, tanto de carácter local como rexional.

A partir do ano 2012, aínda en medio da longa e profunda crise que comezara no 2009 e que tiña asolada principalmente o sur de Europa, favoreceu escenarios para acelerar as novas dinámicas sociais no eido dixital e que aconsellaron a especialización en novos formatos. Deste xeito, esta iniciativa, foise focalizando cara ao traballo dixital www.ruasmagazine.es

Desde os seus inicios impresos en papel, ano 2010, ata a actualidade co novo formato online, constitúe unha publicación apreciada e de calidade que obtén unha boa resposta en xeral do público.

Revistas impresas Rúas magazine

Rúas magazine es una publicación humilde que se adapta al nuevo contexto de dinámicas sociales sin perder los valores y la coherencia de la profesión periodística. La formación en Ciencias de la     Comunicación y la honradez es la base del trabajo para desarrollar este oficio como actividad de bien social. El objetivo es la busca del rigor informativo.

Rúas magazine tiene su localización en la Comunidad Autónoma Gallega, hace uso de los dos idiomas (gallego y castellano) en todas las temáticas que aborda. Sin definir en que porcentaje.

Historia

La Revista gallega Rúas magazine es una publicación de carácter socio-cultural que tuvo su precedente entre los años 2010 y 2012 en la revista impresa en papel del mismo nombre. Su presencia en los quioscos gallegos marcó el inicio de la creación de un buen número de publicaciones semejantes en su género, tanto de carácter local como regional. A partir del año 2012 la nuevas dinámicas sociales aconsejaron la especialización en nuevos formatos. De este modo esta iniciativa se fue focalizando hacia el trabajo digital www.ruasmagazine.es

Desde sus inicios impresos en papel, año 2010, hasta la actualidad con el nuevo formato online, constituye una publicación apreciada y de calidad que obtiene una buena respuesta en general del público.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.