Xerardo Neira presenta o seu último libro, ‘O capador de boinas’

En Torrevedra un día apareceu una boina mutilada. Outro día, unha nova boina era vilmente seccionada…