Os refráns da vergoña

Os inimigos do home son tres: sogra, cuñada e muller Os refráns recollen a sabedoría dun…