O feminismo é un movemento cívico non vandálico

O feminismo é un movemento pola igualdade cun activismo de amplo perfil dentro dunha loita pacífica …