O papel social da ONG; un ben ou mercantileo

Chove, vai frío, pero elas e eles están acampados na Rúa do Vilar para tentar facer…