Que foi do 15M?

As veces temo falar dende burbulla. Participei nas manifestacións, durmín na rúa, asistín as asembleas, equivoqueime…